Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání numerických metod pro nestacionární simulace nestlačitelného proudění 

   Author: Anna Lancmanová; Supervisor: Bodnár Tomáš; Opponent: Louda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním numerických metod pro nestacionární simulace nestlačitelného proudění. Součástí této práce je odvození základních rovnic popisujících proudění nestlačitelné tekutiny a popsání fyzikálních ...