Now showing items 1-20 of 66

   Subject
   algoritmus světlušek [1]
   CAD model, radial turbine, B-spline, Rhinoceros, Rhinoscript [1]
   CAD model, radiální turbína, B-spline, Rhinoceros, Rhinoscript [1]
   CAD model,radial turbine,B-spline,Rhinoceros,RhinoScript,VB.NET,GUI,interface,parametric model [1]
   CAD model,radiální turbína,B-spline,Rhinoceros,RhinoScript,VB.NET,uživatelské rozhraní,parametrický model [1]
   CFD, LES, atmospheric boundary layer, passive scalar, OpenFOAM, Boussinesq approximation [1]
   CFD, LES, mezní vrstva atmosféry, pasivní skalár, OpenFOAM, Boussinesqova aproximace [1]
   cutting noozle [1]
   dvoufázové proudění, nerovnovážný fázový přechod, metoda konečných objemů, Eulerovy rovnice, lopatková mříž turbíny [1]
   Euler equations for one dimension flowing,Shock waves,Shock tube,Laval's nozzle,Finite volume method,Finite difference method [1]
   Euler?s Equations,Finite Difference Method,Finite Volume Method,Shock Tube,Shock Wave,Laval?s Nozzle,Ramjet Engine [1]
   Eulerovy rovnice pro 1D proudění,Rázová vlna,Rázová trubice,Lavalova dýza,Metoda konečných objemů,Metoda konečných diferencí [1]
   Eulerovy rovnice,metoda konečných diferencí,metoda konečných objemů,rázová trubice,rázová vlna,Lavalova dýza,náporový motor [1]
   firefly algorithm [1]
   flow field [1]
   flow through nozzle [1]
   Fourier method [1]
   Fourier series, discrete Fourier transformation [1]
   Fourier series,Fourier method,thermal conduction equation,discrete Fourier transform,filtration [1]
   Fourierova metoda [1]