Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalita povrchové vrstvy 

   Author: Zdeněk Pitrmuc; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Dvořáčková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato disertační práce s názvem „Kvalita povrchové vrstvy: Výzkum vybraných parametrů integrity povrchu při obrábění materiálů leteckého průmyslu“ se zabývá komplexním hodnocením integrity povrchu materiálů používaných v ...