Now showing items 1-1 of 1

  • Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru 

   Author: Zbyněk Syrovátka; Supervisor: Takáts Michal; Opponent: Laurin Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Disertační práce se zabývá vývojem zapalovacího systému s vyplachovanou předkomůrkou pro spalování chudé směsi v pístovém spalovacím motoru. Na základě provedených experimentů a vytvořených simulačních modelů byl vytvořen ...