Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické řešení proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací 

   Author: Vladimír Hric; Supervisor: Halama Jan; Opponent: Brandner Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Disertační práce se zabývá matematickým modelováním a numerickým řešením problematiky proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací ve 3D. Matematický model sestává z dvou hlavních částí. První část je systém nevazkých ...