Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv nekonvenčních materiálů na dynamické vlastnosti nosných dílců obráběcích strojů 

   Author: Viktor Kulíšek; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Disertační práce se zabývá přínosem vláknových kompozitů do konstrukce nosných dílců obráběcích strojů, u kterých jsou kladeny vysoké požadavky na statickou a dynamickou tuhost. Je zaměřena na analýzu smykadel, která jsou ...