Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla 

   Author: Petr Denk; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Dupal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Disertační práce, kterou právě otevíráte, je zaměřena na návrh a vývoj optimalizační metody pro optimalizaci spotřeby hnací energie vozidla na základě předchozí znalosti jízdní trasy a jejích atributů. Celková spotřeba ...