Now showing items 1-1 of 1

  • Metody přípravy elektrod a obrobků pro elektroerozivní obrábění 

   Author: Petr Šindelář; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Práce se zabývá metodami elektroerozivního obrábění. Autor zde shrnul výřez ze stávajícího poznání v oblasti elektroerozivního obrábění. Autor navrhl použití tří nových typů vodítek pro drátové řezání a vyhodnotil jejich ...