Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování 

   Author: Jaroslav Kovalčík; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Mrkvica Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato disertační práce se zabývá predikcí silových parametrů řezného procesu při frézování a návrhem softwarové aplikace pro predikci těchto vypočtených parametrů. Výchozí veličinou pro výpočet silových parametrů, mezi které ...