Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení strategických investic do moderních technologií 

   Author: Volf Martin; Supervisor: Freiberg František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů 

   Author: Miroslav Prajer; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-25)
   Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku ...