Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh distribučních vestaveb v reaktoru pro katalytickou oxidaci amoniaku 

   Author: Švec Ondřej; Supervisor: Ditl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Přestup tepla mezi plynem a kapalinou ve dvoufázových kontaktorech 

   Author: Martin Žižka; Supervisor: Ditl Pavel; Opponent: Jelemenský Karol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato dizertační práce obsahuje: 1) podrobnou rešerši se zaměřením na hydrodynamiku a přenos tepla v probublávané vrstvě, 2) teoretické odvození součinitele přestupu tepla mezi bublinami plynu a kapalinou, 3) experimentální ...
  • Sušení zemního plynu 

   Author: Netušil Michal; Supervisor: Ditl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)