Now showing items 1-4 of 4

  • Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball 

   Author: Dumek Jan; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-09)
   This thesis deals with description of effect of revolutions on the flight of a rotating volleyball with airstream in defined side angle of attack. The description is based on results of measurements in an aerodynamic tunnel. ...
  • Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín 

   Author: Macálka Aleš; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout ...
  • Verified Unsteady Model for Analysis of Contra-Rotating Propeller Aerodynamics 

   Author: Štorch Vít; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
   The doctoral thesis is focused on the development of a new computational model for analysis of contra-rotating propellers, its testing and verification, and application on selected important problems of contra-rotating ...
  • Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při nepříznivém gradientu tlaku 

   Author: Vladislav Skála; Supervisor: Adamec Josef; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-19)
   Cílem této práce bylo vyšetřit vliv nepříznivého tlakového gradientu (gradientu tlaku) na mezní vrstvu v laminárním a pseudolaminárním proudu vazké tekutiny při zkráceném přechodu mezní vrstvy do turbulence při spolupůsobení ...