Now showing items 1-2 of 2

  • Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku 

   Author: Findová Šárka; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Dvořáková Lilia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a ...
  • Systém pro optimalizaci plánu engineeringových projektů 

   Author: Jan Lhota; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Adelt Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Oblastí výzkumu předkládané disertační práce je projektové plánování předvýrobních etap v engineeringu. Hlavním cílem je nalezení a identifikování klíčových ukazatelů, které mají rozhodující vliv na úspěšnost vývojového ...