Now showing items 1-2 of 2

  • Desulphurization during oxyfuel combustion in a fluidized bed 

   Author: Pavel Skopec; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Presented dissertation thesis deals with oxyfuel combustion, which is one of the possible method for decreasing emissions of carbon dioxide from combustion process. Oxyfuel combustion is based on substitution of air as an ...
  • Predikční modely NOx pro fluidní kotle 

   Author: Jiří Štefanica; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-16)
   Cílem předložené práce je zkoumání mechanismů tvorby emisí oxidů dusíku ve fluidních kotlích na tuhá paliva a porovnání těchto mechanismů pro spalování uhlí a biomasy. Dále je cílem práce vyhodnocení současného stavu ...