Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování 3D modelu památkové rezervace Třebíz zaměřené systémem Trimble V10 

   Author: Zbyněk Formánek; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce popisuje zpracování fotogrammetrických dat naměřených pomocí systému Trimble V10. Zpracování snímků probíhalo v programu Trimble Business Center. Podrobné body se určují pomocí průsekové metody. ...