Now showing items 1-1 of 1

  • Testování přesnosti měření délek na odrazné štítky přístroji Topcon GPT-7501 

   Author: Joska Martin; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce popisuje testování přesnosti dálkoměrů šesti přístrojů Topcon GPT-7501. K testování byla použita základna s interferometrem a pilířová základna s nucenými centracemi, obě umístěné na Fakultě stavební ČVUT ...