Now showing items 1-17 of 17

  • Doplnění železničního bodového pole 

   Author: Kopecký Pavel; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Geodetické práce pro projekt revitalizace zeleně v obci Kly 

   Author: Dvořáková Karolína; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření zájmových lokalit v obci Kly. Náplní práce je představení dané lokality, popsání způsobu vybudování pomocných měřických bodů, ...
  • Geodetické práce pro projekt transformátorové stanice 

   Author: Jasenovská Olga; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Geodetické práce při úpravě cyklostezky (Tuchoměřice a Přední Kopanina) 

   Author: Šikola Jan; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření zadané lokality v obcích Tuchoměřice a Přední Kopanina. Náplní práce je představení dané lokality, popsání způsobu kontroly a ...
  • Geodetické zaměření fasády pro rekonstrukci historického rodinného domu 

   Author: Skácelíková Jana; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením fasády a následným zpracováním pro rekonstrukci domu. Zaměření probíhá z vhodně zvolené vybudované sítě pomocných měřických bodů, které byly proměřeny uzavřeným polygonovým ...
  • Měření s přístrojem Leica 3D Disto v interieru 

   Author: Bernardová Lucie; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podrobné měření pro areál štoly Josef 

   Author: Dvořáková Vladěna; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Porovnání dvou digitálních modelů terénu z lokality Mariánská (tachymetrie vs. DMR 5G) 

   Author: Lipert Martin; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Šoul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou digitálních modelů terénu, které byly vytvořeny ze dvou různých zdrojů dat. Jedním zdrojem pro vyhotovení modelu jsou data naměřená totální stanicí Trimble M3 a GNSS přijímačem ...
  • Pořadová nivelace v Ervěnickém koridoru 

   Author: Gubaniová Michaela; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Studie o vyrovnání geodetických sítí se společnými body 

   Author: Bouček Tomáš; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Hampacher Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vyrovnání měření a souřadnic ve volných geodetický sítí se společnými body a na následnou homogenizaci oprav. Výsledkem je porovnání homogenizovaných oprav s normálním rozdělením.
  • Testování zkušební verze systému Groma určeného pro geodetické výpočty 

   Author: Eva Brhlíková; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Sehnal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá výpočetními funkcemi určenými pro systém GROMA, který se zaměřuje na geodetické úlohy. Práce zahrnuje popis vybraných geodetických výpočtů a mezních odchylek. Použitím unit testů byly ověřovány ...
  • Určení průhybu vedení vysokého napětí 

   Author: Jiří Mrkvička; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce slouží k vyhodnocení měření průhybů vedení vysokého napětí v závislosti na okolní teplotě. Součástí práce je popis oblasti, ve které bylo měření provedeno, rozbory přesnosti před měřením, během měření a po měření ...
  • Určení výšky bodu z měření nivelačními přístroji Leica LS15 a DNA03 

   Author: Kubelová Markéta; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá určením výšky nově stabilizovaného bodu 2010A. Zaměření proběhlo metodou přesné nivelace. Součástí práce je také seznámení s novým digitálním nivelačním přístrojem Leica LS15 a porovnání s jeho ...
  • Vytyčování atletických drah 

   Author: Vondráček Matouš; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zaměření fasády stavebního objektu a okolního terénu pro architektonicko-stavební studii 

   Author: Valešová Daniela; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Kolář David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá souborem zeměměřických činností při zaměření polohopisu a výškopisu skutečného stavu v areálu s potenciální stavební parcelou a pracemi při zaměření bodů fasády stavebního objektu. Výsledkem ...
  • Zhuštění železničního bodového pole (TÚ Liberec - Jablonec nad Nisou) 

   Author: Marousek Václav; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá zhuštěním základního geodetického bodového pole na traťovém úseku Liberec - Jablonec nad Nisou. Nejprve bylo provedeno měření polygonového pořadu trojpodstavcovou soupravou za pomocí přístroje ...
  • Zpracování mapy orientačního běhu s využitím GPS a státního mapového díla (DMR 5G, ZM10) 

   Author: Martin Hudeček; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce zpracovává téma využití výškopisných laserových dat poskytovaných ČÚZK pro mapování v orientačním běhu. Hlavním cílem je vytvoření nové mapy pro orientační běh pomocí těchto dat. V budoucnu by mohla práce ...