Now showing items 1-6 of 6

  • Geodetické práce pro přípravu projektu revitalizace rybníka v k.ú. Sedlečko 

   Author: Jakub Vynikal; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je zaměření polohopisného a výškopisného plánu v okolí rybníka Písečák v katastrálním území Sedlečko a zaměření jeho profilů dna a sedimentu. Výstupy byly následně použity pro projekt ...
  • Geodetické zaměření dolní terasy Mlýnské kolonády v Karlových Varech 

   Author: Špererová Jana; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo skutečné zaměření spodní terasy Mlýnské kolonády v Karlových Varech. A to z důvodu posouzení, jak nutné jsou rekonstrukce, protože oblast pod kolonádou je nestabilní, čímž je deformováno její ...
  • Posouzení stability bodů v experimentální nivelační síti NTK 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tvorba digitálního modelu terénu v programu ArcGIS 

   Author: Hulín Martin; Supervisor: Vašková Dana; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Predmetom bakalárskej práce bola komplexná úloha tvorby digitálneho modelu terénu (DMT). Táto práca pozostávala zo zberu podkladových 3D dát pre DMT priamo v teréne, pomocou troch rôznych metód merania - GNSS, tachymetria ...
  • Vliv natočení odrazného štítku na měření délek totálními stanicemi Leica 

   Author: Vyroubalová Tereza; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tématem bakalářské práce je testováním dálkoměrů totálních stanic Leica. Je zkoumán vliv natočení odrazného cíle na měřenou vzdálenost. V práci jsou popsány obecné vlastnosti fázových dálkoměrů, navržený experimentální ...
  • Zaměření části středověkého opevnění ve Slaném 

   Author: Hort Lukáš; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem práce je vytvoření prostorového modelu části středověkého opevnění ve Slaném. Model bude sloužit při archeologickém a historickém průzkumu lokality či jako vizualizace nepřístupného území pro širokou veřejnost. ...