Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba nového bodového pole v Ponikelské jeskyni 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Ouhrabka Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou bodového pole v Ponikelské jeskyni. V práci je popsán výběr polohy bodů, jejich stabilizace a metody použité pro jejich zaměření. Pro zaměření jednotlivých bodů vně jeskyně bylo ...