Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza trigonometrické metody pro měření průhybu mostní konstrukce 

   Author: Michal Ondřej; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Zaměření kanalizace v katastrálním území Ptýrov 

   Author: Kateřina Zimmerhaklová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Michal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá úlohou geodeta při pokládání nového kanalizačního potrubí v katastrálním území Ptýrov. Nejprve jsou popsány pomůcky použité při měření, směrnice a normy, ze kterých bylo vycházeno při měření ...