Now showing items 1-1 of 1

  • Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Čelina Západ ve štole Josef 

   Author: Martin Kouba; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením zpřístupněné oblasti Čelina Západ a nezpřístupněné části Páteřní štoly ve Štole Josef a vytvořením její důlní mapové dokumentace. Zpracování naměřených dat bylo provedeno v programu ...