Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování mapy orientačního běhu s využitím GPS a státního mapového díla (DMR 5G, ZM10) 

   Author: Martin Hudeček; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce zpracovává téma využití výškopisných laserových dat poskytovaných ČÚZK pro mapování v orientačním běhu. Hlavním cílem je vytvoření nové mapy pro orientační běh pomocí těchto dat. V budoucnu by mohla práce ...