Now showing items 1-1 of 1

  • Geodetické zaměření zvoničky Církve československé husitské v Kostelní Lhotě a okolního pozemku 

   Author: Krouparová Lenka; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením zvoničky v Kostelní Lhotě v katastrálním území Kostelní Lhota. Konkrétně se jedná o zaměření polohopisu okolí zvoničky na parcele p. č. 12, zaměření půdorysu, pohledů, ...