Now showing items 1-5 of 5

  • Fotogrammetrické práce pro doplnění 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá doplněním mračna bodů z letecké a pozemní fotogrammetrie do mračna bodů hradu Helfenburk u Úštěka z pozemního laserového skenování, které bylo provedeno v předchozích letech. Tato data byla ...
  • Laserové skenování pro potřeby geometrické analýzy žebrové klenby z doby Lucemburků na Pražském hradě 

   Author: Poesová Jana; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Ověření výsledků železničního měřícího systému Amberg GRP 5000 

   Author: Manda Patrik; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Sledování svislých posunů při výstavbě bytového domu 

   Author: Klimánková Petra; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje etapovému měření svislých posunů. Cílem je sledovat tyto posuny během výstavby bytového domu, který je součástí rezidenčního projektu Zelené město etapa 2.
  • Tvorba a úpravy trojúhelníkové sítě pro vytvoření 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

   Author: Vávrová Veronika; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením hradu Helfenburk u Úštěka a následným vytvořením jeho 3D modelu. Hrad byl podrobně zaměřen metodou letecké a pozemní fotogrammetrie. Práce pojednává o zaměřovaném hradu a o teoretickém ...