Now showing items 1-1 of 1

  • Zaměření fasády stavebního objektu a okolního terénu pro architektonicko-stavební studii 

   Author: Valešová Daniela; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Kolář David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá souborem zeměměřických činností při zaměření polohopisu a výškopisu skutečného stavu v areálu s potenciální stavební parcelou a pracemi při zaměření bodů fasády stavebního objektu. Výsledkem ...