Now showing items 1-1 of 1

  • Geodetické práce pro přípravu projektu revitalizace rybníka v k.ú. Sedlečko 

   Author: Jakub Vynikal; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je zaměření polohopisného a výškopisného plánu v okolí rybníka Písečák v katastrálním území Sedlečko a zaměření jeho profilů dna a sedimentu. Výstupy byly následně použity pro projekt ...