Now showing items 1-1 of 1

  • Určení prostorové polohy zajišťovacích značek železniční trati 

   Author: Hovorka Ondřej; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Weiss Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá nezávislým určením prostorové polohy zajišťovacích značek železniční tratě Turnov - Liberec v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou a porovnáním výsledků s výsledky dosaženými firmou ...