Now showing items 1-4 of 4

  • Geodetické zaměření skutečného stavu kaple sv. Jiří v Mnichově 

   Author: Lucie Hnilicová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením kaple sv. Jiří v obci Mnichov, katastrální území Mnichov u Loun. Jedná se o objekt stojící na pozemku s p. č. st. 41, pro který byl zaměřen půdorys s přilehlou polohopisnou ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Hroznětíně 

   Author: Sabina Belecká; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného stavu rodinného domu ve městě Hroznětín. Cílem je vyhotovit geodetickou dokumentaci. Práce se na začátku zabývá popisem lokality a objektu, uvedeny jsou zde použité ...
  • Geodetické zaměření zvoničky Církve československé husitské v Kostelní Lhotě a okolního pozemku 

   Author: Krouparová Lenka; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením zvoničky v Kostelní Lhotě v katastrálním území Kostelní Lhota. Konkrétně se jedná o zaměření polohopisu okolí zvoničky na parcele p. č. 12, zaměření půdorysu, pohledů, ...
  • Zpracování 3D modelu památkové rezervace Třebíz zaměřené systémem Trimble V10 

   Author: Zbyněk Formánek; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce popisuje zpracování fotogrammetrických dat naměřených pomocí systému Trimble V10. Zpracování snímků probíhalo v programu Trimble Business Center. Podrobné body se určují pomocí průsekové metody. ...