Now showing items 1-1 of 1

  • Studie o vyrovnání geodetických sítí se společnými body 

   Author: Bouček Tomáš; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Hampacher Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vyrovnání měření a souřadnic ve volných geodetický sítí se společnými body a na následnou homogenizaci oprav. Výsledkem je porovnání homogenizovaných oprav s normálním rozdělením.