Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání dvou digitálních modelů terénu z lokality Mariánská (tachymetrie vs. DMR 5G) 

   Author: Lipert Martin; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Šoul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou digitálních modelů terénu, které byly vytvořeny ze dvou různých zdrojů dat. Jedním zdrojem pro vyhotovení modelu jsou data naměřená totální stanicí Trimble M3 a GNSS přijímačem ...