Now showing items 1-1 of 1

  • Geodetické zaměření skutečného stavu v okolí základní školy v Sadské 

   Author: Šátková Ladislava; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem této bakalářské práce bylo podrobné polohopisné a výškopisné zaměření situace v okolí ZŠ Sadská v obci Sadská (k.ú. Sadská, okres Nymburk). Situace byla zaměřena pro studii stavebních úprav, jejímž cílem je omezení ...