Now showing items 1-1 of 1

  • Určení nepřístupné vzdálenosti 

   Author: Đorđević Marija; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá určením nepřístupné vzdálenosti mezi dvěma objekty nasimulovanými před Stavební fakultou, a to třemi vhodnými metodami bez vyrovnání. Hodnotí dosaženou přesnost přímo měřených dat i nepřístupných ...