Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 120

  • Optimalizace zpracování stavebního odpadu 

   Autor: Brabec Vojtěch; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pačesová Terezie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá stavebním odpadem, jeho recyklací a optimalizací konceptu využívání takto zpracovaných materiálů ve stavebnictví. Tato problematika je v práci řešena nejen teoreticky, ale i na příkladu z praxe. ...
  • Studie využití území zaniklého rybníka v areálu zámku Líšno 

   Autor: Souček Jiří; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Smyslem a cílem této bakalářské práce bylo vypracovat studii využití území zaniklého rybníka v areálu zámku Líšno. Byly navrženy tři typy řešení. První typ řešení předpokládá vytvoření tůněk a rybníčků jako výsledek ...
  • Studie přírodních podmínek v katastru obce Žižice 

   Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Nekardová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá přírodními podmínkami v obci Žižice, 6 km východně od Slaného v okrese Kladno, Středočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit stav přírodních podmínek a v rámci návrhu ÚSES stav zlepšit. Práce ...
  • Zavádění ISO norem v Chodských vodárnách a kanalizacích a.s. 

   Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Beránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací environmentálního systému managementu na základě požadavků normy ČSN EN ISO 14001: 2005 do společnosti Chodské vodárny a kanalizace a. s. Tato firma se řídí již zavedenou normou ...
  • Studie migračního zprůchodnění jezu na řece Otavě v obci Katovice 

   Autor: Vavruška Vít; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Zadáním bakalářské práce je zpracovat možnosti migračního zprůchodnění jezu v Katovicích na řece Otavě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii zprůchodňování jezu a migračních překážek. Je zde ...
  • Studie automatizovaného závlahového systému zahrady RD v lokalitě Olomouc 

   Autor: Vašková Iveta; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Vejsada Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatizovaných závlahových systémů. Popisuje jejich narůstající důležitost v návaznosti na globální změnu klimatu. Dále možnosti jejich využití a přínos, který mají pro ...
  • Studie překládacích stanic odpadu pro Středočeský kraj 

   Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce je soustředěna na vytvoření stavebnětechnické studie překládacích stanic pro Středočeský kraj na základě zvolených lokalit a hmotnostních toků odpadu pro jednotlivé svozové oblasti. Byly vytvořeny 3 varianty ...
  • Modernizace sanační linky zaolejovaných vod 

   Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na modernizaci sanační linky zaolejovaných vod. V práci jsou shrnuty základní informace o lince na čištění zaolejovaných vod a jednotlivých zařízení, které jsou její součástí. Jednou z částí ...
  • Studie přírodních podmínek a využitelnosti lokality Chloumek 

   Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením stávajících přírodních podmínek lokality Chloumek u Mělníka. Práce hodnotí, s využitím GIS a volně přístupných dat, ekologickou stabilitu širšího území - mikroregionu Mělník (MR ...
  • Studie erozní ohroženosti v katastru obce Žižice 

   Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Nekardová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je výpočet erozní ohroženosti v katastru obce Žižice a zjednodušený návrh protierozních opatření. Posouzení stávajícího stavu a návrh protierozních opatření jsem prováděl pomocí programu Atlas ...
  • Studie revitalizace Dvorečského potoka 

   Autor: Peleška Oldřich; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Vokurka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá studií revitalizace Dvorečského potoka, který se nachází u obce Poustka v Karlovarském kraji. Návrh revitalizace spočívá v odtrubnění toku v úseku ř. km 2,93-3,72. Bakalářská práce je rozdělena ...
  • Studie migrační průchodnosti Chotýšanky 

   Autor: Hečková Petra; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá migrační průchodností toku Chotýšanka. Skládá se ze dvou částí. První část se zabývá zpracováním základních informací souvisejících s migrací ryb. Jsou zde popsány terminologická vymezení, typy ...
  • Vyhodnocení pohybu vody v povodí Nisy 

   Autor: Sedlmaierová Pavlína; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Holko Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením pohybu vody v povodí Lužické Nisy po měrný profil Žitava v Německu pomocí sady dat stabilních izotopů kyslíku a vodíku. Úvodní kapitoly jsou věnovány základní teorii izotopů, ...
  • Úprava odtokových drah na DMT zohledňující prvky protierozní ochrany 

   Autor: Kaiser Štěpán; Vedoucí práce: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza problémů a vyhodnocení podkladů pro protipovodňovou ochranu obcí Zvířetice-Podhradí 

   Autor: Rechcíglová Nikola; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zamokření pozemků mlýna Třebichovice - analýza příčin, návrh opatření 

   Autor: Krásová Alžběta; Vedoucí práce: Vrána Karel; Oponent práce: Jakoubek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie závlahového systému fotbalového stadiónu SK Slavie Praha v Praze-Edenu 

   Autor: Boháč Michal; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie závlahového systému basebalového a softbalového hřiště Krč 

   Autor: Edlman Tomáš; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie závlahového systému parku Dejvice Dowtown 

   Autor: Slavíková Lucie; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie závlahového systému zahrady rodinného domku 

   Autor: Uliarczyková Nicola; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Fiury Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)