Now showing items 1-80 of 26

  ANSYS Fluent (1)
  automatic control system (1)
  automatický řídicí systém (1)
  Baťa Canal (1)
  Baťův kanál (1)
  bezpečnostní přeliv,boční přeliv,kaskádový skluz,povodňový průtok,konzumční křivka,fyzikální model (1)
  climate change (1)
  combinated object (1)
  direct filling and emptying of lock chamber (1)
  dissipation of kinetic energy (1)
  Dry reservoir (1)
  Děčín barrage,mathematical modelling,physical modelling,Hec-Ras 2D,procedure for the construction sequence (1)
  emergency spillway,flood flow,stepped spillway,rating curve,physical mo-del (1)
  emptying (1)
  fairway (1)
  filling (1)
  flood control (1)
  floods,backwater,1D mathematical modeling,HEC-RAS,discharge curve (1)
  flow (1)
  fyzikální model (1)
  hypothetical waves (1)
  jez (1)
  klimatická změna (1)
  Lock (1)
  lock chamber (1)
  matematické modelování (1)
  mathematical modelling (1)
  Miřejovice,water lock,Vltava,waterway,modernization (1)
  Morava river (1)
  navigation waterway (1)
  Neustálené proudění, dynamické vlny, vodní elektrárna, vodní nádrž (1)
  ochranná funkce (1)
  optimalizace (1)
  optimization (1)
  physical model (1)
  plavební cesta (1)
  plavební dráha (1)
  Plavební komora (1)
  plavební komora (1)
  plavební komora,Miřejovice,vodní cesta,modernizace,Vltava (1)
  plavební stupeň Děčín,matematické modelování,fyzikální modelování,Hec-Ras 2D,postup výstavby vodního díla (1)
  plnění (1)
  povodně,zpětné vzdutí,1D matematické modelování,HEC-RAS,měrné křivky (1)
  precipitation-runoff model (1)
  protective function (1)
  proudění (1)
  prázdnění (1)
  přímé plnění a prázdnění plavební komory (1)
  river modifications (1)
  Rozkoš water reservoir (1)
  sdružený objekt (1)
  simulation model (1)
  simulační model (1)
  srážko-odtokový model (1)
  storage function (1)
  Suchá nádrž (1)
  Synthetic time series,stochastic models in hydrology,modelling of time series (1)
  teoretické povodňové vlny (1)
  thrift basins (1)
  tlumení kinetické energie (1)
  Unsteady flow, dynamic waves, hydropower plant, water reservoir (1)
  vodní dílo (1)
  vodní dílo Modřany,plavba,HEC-RAS 2D (1)
  vodní nádrž Rozkoš (1)
  vodohospodářská soustava,vodní dílo,přehrada,zásobní funkce,syntetické časové řady,modelování časových řad,průměrné měsíční průtoky,zabezpečenost dodávky vody podle trvání,optimalizace,dispečerský graf nádrže (1)
  Vodohospodářské řešení (1)
  waiting stand (1)
  water management analysis (1)
  water management system,water work,dam,storage function,synthetic time series,modelling of time series,average monthly flows,supply dependability to duration,optimization,operation curve (1)
  water supply reliability,hydroenegetic potential,water management solution,system of reservoirs,simulation model,irrigation,Chile,Cogotí,water supply reliability,storage function,hydraulic structure (1)
  water work (1)
  water work Modřany,navigation,HEC-RAS 2D (1)
  weir (1)
  zabezpečenost,hydroenergetický potenciál,vodohospodářské řešení,soustava nádrží,simulační model,závlahy,Chile,Cogotí,spolehlivost dodávek vody,zásobní funkce,vodní dílo (1)
  zásobní funkce (1)
  úsporné nádrže (1)
  čekací stání (1)
  řeka Morava (1)
  řízení odtoku při povodních (1)
  říční úpravy (1)