Now showing items 1-2 of 2

  • Studium vlivu malých vodních nádrží na vodní bilanci krajiny 

   Author: Martin Pilař; Supervisor: Sklenář Petr; Opponent: Beran Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Diplomová práce se věnuje možnosti využití malých vodních nádrží jako adaptačních opatření na klimatickou změnu. Teoretická část představuje současné poznání o malých vodních nádržích jako adaptačních opatřeních, o minimálních ...
  • Využití CFD pro modelování spolupůsobení řady ponořených paprsků 

   Author: Šplíchal Petr; Supervisor: Sklenář Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předložená diplomová práce svým obsahem navazuje na bakalářskou práci, která se věnovala modelování ponořeného turbulentního paprsku v oblasti plně vyvinutého turbulentního proudění. Oproti bakalářské práci je zde pozornost ...