Now showing items 13-30 of 30

   Subject
   Kruhový propustek, místní ztráta na vtoku do propustku, zúžená hloubka, matematické modelování, CFD, Ansys CFX. [1]
   Modeling of turbulent flow, Round jet, Axisymmetric jet, Free shear flow [1]
   Modelování turbulentního proudění, kruhový paprsek,osově symetrický paprsek, volná smyková turbulence [1]
   Open-channel hydraulice,flood plain,2D model,HEC-RAS,Manning´s roughness coefficient,DMR 5G [1]
   Open-channel hydraulics, two-dimensional mathematical modelling of water flow, FESWMS, Flo2DH, water divider [1]
   povodně, protipovodňová opatření, ochranná hráz, Staré Ouholice [1]
   proudění vzduchu,rychlost a směr větru,logaritmický profil větru,drsnostní výška,třecí rychlost,přízemní vrstva atmosféry [1]
   Proudění,jednorozměrný model,kapacita koryta,Červený potok,průtok,záplavové čáry,program HEC-RAS,ochranné hrázky [1]
   překlopné srážkoměry, intenzita srážek, čidlo vlhnutí listu, doba trvání srážky, laserový detektor srážek, městská hydrologie [1]
   Sediment transport, uncertainty analysis, delivered concentration [1]
   široká koruna, měření průběhů hladin, vliv spodní vody, vlnovitý vodní skok [1]
   tipping bucket raingauge, rainfall intensity, leaf wetness sensor, rainfall duration, laser precipitation monitor, urban hydrology [1]
   Transport sedimentu, analýza nejistot, dopravní koncentrace [1]
   úprava toku,hydraulika,revitalizace,prahy [1]
   vodní tok,úprava toku,přírodě blízké,zkapacitnění toku [1]
   watercourse adjustment,hydraulics,revitalization,rapids [1]
   watercourse,regulation,near-natural,increasing the bankfull capacity [1]
   zelená střecha, testovací segment zelené střechy, odtokový koeficient, kaskáda lineárních rezervoárů [1]