Now showing items 94-95 of 95

  • Zatopený přepad přes širokou korunu 

   Author: Flaks Martin; Supervisor: Picek Tomáš; Opponent: Mattas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato Diplomová práce se zabývá nedokonalým (zatopeným) přepadem přes širokou korunu v obdélníkovém korytě. Práce se věnuje současným metodám výpočtu nedokonalého přepadu při různých průtocích a stavech vody za přelivem. V ...
  • Zhodnocení provedené úpravy Litavky u Králova Dvora a vypracování doporučení pro další etapy úprav 

   Author: Šuser Václav; Supervisor: Sklenář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)