Now showing items 1-2 of 1

    geosyntetika, geosyntetika v pražcovém podloží, geotextilie, životní cyklus geosyntetik, polymer, degradace polymerů, nakládání s odpady (1)
    geosynthetics, geosynthetics in the track bed, geotextile, life cycle of geosynthetics, polymer, degradation of polymers, waste management (1)