Now showing items 1-20 of 39

  • Akustická studie okolí rekonstruované tramvajové trati v úseku Vítězné náměstí - Podbaba 

   Author: Čížková Petra; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustická studie v okolí železniční tratě vybraného úseku při změně vstupních parametrů 

   Author: Indra Matěj; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustická studie vybraného úseku tramvajové tratě Braník - Modřany 

   Author: Mejvald Pavel; Supervisor: Habásková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza druhů hluku z pozemní dopravy 

   Author: Pilíková Eva; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Experimentální ověření nových zkoušek antivibračních rohoží 

   Author: Káplová Veronika; Supervisor: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální stanovení parametrů kontaktu kameniva kolejového lože a pražce 

   Author: Jaroslav Jeřábek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na přenos zatížení od drážních vozidel do kameniva kolejového lože metodou tlakového papíru, která umožňuje kvantifikaci kontaktních parametrů na rozhraní mezi ložnou plochou pražce a ...
  • Hodnocení granulometrického znečištění kolejového lože ve vztahu k následné recyklaci 

   Author: Zemanová Tereza; Supervisor: Lidmila Martin; Opponent: Bret Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá charakteristikou kameniva pro kolejové lože, zejména jeho znečištěním a recyklací. Je zde řešeno několik způsobů postupu odběru vzorků a jejich vzájemné porovnání podle výsledků laboratorních měření, ...
  • Kvílivý hluk způsobený kolejovou dopravou 

   Author: Barcalová Lucie; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Monitoring vybraných tramvajových srdcovek 

   Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lomoz Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje na monitoring vybraných tramvajových srdcovek v síti Dopravního podniku hl. m. Prahy. Práce je založena především na praktickém měření ojetí tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem v závislosti ...
  • Porovnání vybraných vlastností přírodního kameniva a R-materiálu 

   Author: Vlasák Radek; Supervisor: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Problematika upevňování podkladnice k příčnému pražci 

   Author: Josef Vlček; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Karásek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   V klasické konstrukci koleje se kromě přímého upevnění kolejnicového pásu k úložné ploše pražce využívá i nepřímé upevnění, jehož prvkem jsou podkladnice. Použití podkladnice a její upevnění vrtulemi instalovanými bezprostředně ...
  • Protihluková ochrana podél liniových staveb 

   Author: Dejdarová Veronika; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Protihluková ochrana v konstrukci koleje 

   Author: Hochman Tomáš; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Protiskluzové úpravy nástupišť technologií gumové stěrky 

   Author: Beneš Matěj; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Práce se zabývá experimentální úpravou drážních nástupišť pomocí vrstvy gumové stěrky za účelem zlepšení protiskluzových vlastností - a tím i zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících. V první části jsou popsány možnosti ...
  • Rekonstrukce trati Mníšek pod Brdy - Dobříš 

   Author: Eva Vondráčková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Krejčiříková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 210 v úseku Mníšek pod Brdy-Dobříš a zvýšení rychlosti na 80-100 km/h. Práce obsahuje zpracované směrové a výškové řešení pro variantu s jedním podvariantním ...
  • Rekonstrukce trati Potštejn - Litice nad Orlicí 

   Author: Morávek Martin; Supervisor: Fridrich Karel Augustin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce trati Praha Zbraslav - Vrané nad Vltavou 

   Author: Kořínková Jana; Supervisor: Fridrich Karel Augustin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce železniční stanice Praha - Čakovice 

   Author: Martin Turek; Supervisor: Lidmila Martin; Opponent: Krejčiříková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Praha-Čakovice. Cílem rekonstrukce je zvýšení traťových rychlostí v dopravních kolejích, rekonstrukce všech nástupišť a optimalizace zapojení vleček do železniční ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č. 528B v úseku Lužná u Rakovníka - Nové Strašecí 

   Author: David Černý; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Lojda Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 528B v úseku Lužná u Rakovníka (mimo) – Nové Strašecí (mimo) s jedním návrhem stanice v Řevničově. Návrh rekonstrukce tratě je zpracován ve třech variantách, ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo) 

   Author: Opat Tomáš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Břešťovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo). Práce obsahuje šest variant návrhu směrového řešení trasy, které zvyšují traťovou ...