Now showing items 1-2 of 1

    statický výpočet, ocelové konstrukce, zastřešení, prostorový příhradový vazník, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, výkresová dokumentace (1)
    structural analysis, steel structure, roof, spatial truss beam, ultimate limit state, serviceability limit state, drawing documentation (1)