Now showing items 1-2 of 1

    Ocelová konstrukce, průmyslová hala, rámová konstrukce, mostový jeřáb, svařované spoje, šroubované spoje, statický výpočet, normy ČSN EN (1)
    Steel structure, industrial hall, frame structure, overhead crane, welded connections, bolted connections, structural design, Eurocode standards (1)