Now showing items 1-2 of 1

    Dřevo,výrobní hala,lepený lamelový nosník,dřevostavba,příhradový vazník (1)
    Timber,production hall,glued laminated beam,timber structure,truss girder (1)