Now showing items 1-1 of 1

  • Nosníky KMT PERI 

   Author: Štefanovičová Natálie; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Werunský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této práce je posudek ocelové podpěrné konstrukce, která je používaná v praxi především pro zvedání mostních konstrukcí. Obsahem je ruční výpočet částí konstrukce pro mezní stavy únosnosti, který je proveden podle ...