Now showing items 1-20 of 24

  • Autosalon TIPA F 

   Author: Hrdlička David; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Bytový dům Terronská 

   Author: Diana Vnenková; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze 2 částí. První část tvoří částečné požárně bezpečnostní řešení bytové stavby a znázornění konstrukčních změn. Druhá část zahrnuje návrh a posouzení vybraných prvků za běžné teploty a při požáru.
  • Bytový dům Terronská 

   Author: Petr Bittermann; Supervisor: Wald František; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje požárně bezpečnostní ...
  • Bytový dům U Botiče 

   Author: Matyáš Zakouřil; Supervisor: Wald František; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení spolu s výkresy. Druhá část obsahuje několik návrhů a posouzení ocelových částí stavby, mostku a balkónu. Návrhy jsou v různých ...
  • Galérie kubizmu 

   Author: Lukáš Hrdý; Supervisor: Wald František; Opponent: Hřebenářová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (galérii). Druhá část obsahuje návrh a posouzení vybraných částí za pokojové teploty. Třetí část zahrnuje posouzení ...
  • Konstrukce budovy vysoké školy v Liberci 

   Author: Lapayev Oleksiy; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce sportovní haly Řepy 

   Author: Hrba Pavel; Supervisor: Wald František; Opponent: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Konstrukce sportovní haly Řepy 

   Author: Hrba Pavel; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce vloženého objektu v areálu Nový Smíchov 

   Author: Štěpán Martin; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu Jenerálka 

   Author: Jana Koppová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu Jenerálka v Praze 6 – Nebušicích a vypracováním požárně bezpečnostního řešení téhož objektu. Práce je zpracována jako projektová dokumentace ...
  • Návrh ocelové rámové konstrukce zastřešení multikulturního centra 

   Author: Raszková Sylvie; Supervisor: Wald František; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem bakalářské práce je budova multikulturního centra. Práce je rozdělena na dvě související části. Část první se zabývá vypracováním konceptu požárně bezpečnostního řešení posledního nadzemního podlaží. Část druhá ...
  • Oblouková konstrukce zastřešení zimního stadionu 

   Author: Zacharda Jan; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelová konstrukce nástavby objektu Filmové a televizní fakulty v Praze 

   Author: Rychnavský David; Supervisor: Wald František; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem bakalářská práce je statický a konstrukční návrh ocelové konstrukce nástavby pro dvě filmová studia na střeše zděné budovy FAMU. Zatížení z nástavby se přenáší do čtyř sloupů spodní stavby. Půdorysná osová vzdálenost ...
  • Požárně bezpečnostní řešení sladovny v Písku 

   Author: Eliáš Martin; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Požární návrh bytového domu 

   Author: Marie Křišťanová; Supervisor: Wald František; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. Předmětem první části je studie variant skeletové nosné konstrukce a konstrukce šikmých sloupů, které plní důležitou estetickou funkci budovy. Ve druhé části je zpracováno zjednodušené ...
  • Požární návrh rekonstrukce varny pivovaru Káraný 

   Author: Jarmila Opatrná; Supervisor: Wald František; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce zastřešení varny pivovaru Káraný. Práce je rozdělena do dvou souvisejících částí. První část je zaměřena na rešerše stávajících objektů a studí vhodných konstrukčních ...
  • Požární odolnost centra Mercedes Benz - Praha Stodůlky 

   Author: Hráský Ondřej; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Požární odolnost polyfunkčního objektu 

   Author: Ondráček Radek; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Požární řešení objektu kulturního centra 

   Author: Hášová Tereza; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (kulturního centra). Druhá část obsahuje revizi nosných konstrukcí a dispozic. Třetí část zahrnuje návrh a posouzení ...
  • Pracovní lešení - shrnutí problematiky 

   Author: Fiedler Marek; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V této bakalářské práci se věnuji shrnutí problematiky pracovního lešení. Cílem práce je přiblížit danou problematiku širší veřejnosti a zároveň si prohloubit vlastní znalosti v této problematice. Práce je zpracována jako ...