Now showing items 1-1 of 1

  • Tenisová hala 

   Author: Tomáš Čabrádek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce s názvem "Tenisová hala" se zabývá návrhem nosné konstrukce trojkloubové obloukové haly z lepeného lamelového dřeva v obci Břve. Práce obsahuje statický výpočet, výkresovou dokumentaci, technickou zprávu ...