Now showing items 1-1 of 1

  • MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy 

   Author: Thu Linh Hoang; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené požárně bezpečnostní řešení.