Now showing items 1-20 of 38

  • Administrativní budova v Praze-Michli 

   Author: Červenka Petr; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza ocelového rámu sportovní haly 

   Author: Janoušková Iva; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Apartmány golfového klubu 

   Author: Václav Kaas; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace včetně statického výpočtu. Objekt je konstrukčně řešen jako dřevostavba. Hlavní nosnou část tvoří zakřivené nosníky z lepeného lamelového dřeva. Podepírané ...
  • Autosalon Chevrolet 

   Author: Štěpnička Jan; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Autosalon v Mladé Boleslavi 

   Author: Stuchlík Jakub; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autosalon v Příbrami 

   Author: Čapek Martin; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Bytový dům Terronská 

   Author: Petr Bittermann; Supervisor: Wald František; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje požárně bezpečnostní ...
  • Car Showroom in Kutná Hora 

   Author: Prokop Jan; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Lávka přes Holoubkovský potok v Mýtě 

   Author: Janata Jan; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je statický návrh a posouzení tří různých variantních řešení ocelové či ocelobetonové konstrukce lávky. Na základě podrobného zpracování posudku pro každou variantu konstrukce je pak vypracováno ...
  • MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy 

   Author: Thu Linh Hoang; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené požárně bezpečnostní řešení.
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu 

   Author: Lucie Bolková; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – projektová dokumentace v ...
  • Návrh rámu halové stavby 

   Author: Valenta Tomáš; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh stropní konstrukce s prolamovanými nosníky 

   Author: Schwarz Ivo; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh styčníků rámové konstrukce 

   Author: Drozd Michal; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • NIK Office Building 

   Author: Panagiotou Stavroula; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Ocelová hala v Jirčanech 

   Author: Svobodová Pavla; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ocelová konstrukce autosalonu 

   Author: Matějková Eva; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce rámové haly a vytvoření výkresové dokumentace. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Práce obsahuje vlastní statický ...
  • Ocelová konstrukce pro zastřešení nádraží 

   Author: Trávníček Pavel; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení požární odolnosti skladovací haly 

   Author: Doležalová Eliška; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Požární návrh ocelobetonové administrativní budovy 

   Author: Babiš Jiří; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)