Now showing items 1-1 of 1

  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v České Lípě 

   Author: Palášthy Dominik; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předložená práce se věnuje popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejné mostu s dolní mostovkou. Složený je ze dvou jednoduše uložených nýtováných nosníků, příčníků, ...