Now showing items 1-1 of 1

  • Požární návrh ocelové konstrukce servisní části objektu AWP 

   Author: Píhová Klára; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. Část první obsahuje výkresovou dokumentaci, která posloužila jako podklad bakalářské práce. Ve druhé části je řešen koncept požárně bezpečnostního řešení zadaného stavebního projektu ...