Now showing items 1-3 of 3

  • Konstrukce prostorové obloukové jednopodlažní haly 

   Author: Jean Philippe Cam; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabívá návrhovou studií a statickou analýzou sřešní konstrukce s použitím obloukových prolamovaných nosníků. Struktura má rozměry 30 m x 30 m, je lokalizovaná v Liberci, a stojí na čtyřech sloupech. ...
  • Ocelová konstrukce nástavby administrativní budovy 

   Author: Pavelka Martin; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V bakalářské práci je proveden návrh nosné konstrukce nástavby na již stávající budově v obci Hlinsko. Nástavba je řešena ocelovou konstrukcí, zatímco stávající budova je železobetonový skelet. V práci jsou navrženy všechny ...
  • Ocelová konstrukce tenisové haly 

   Author: Vojtěch Rataj; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tématem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce tenisové haly. Část zázemí není předmětem této práce, je řešena pouze část tenisového kurtu. Obsahem je návrh a posouzení hlavní rámové vazby, štítové stěny, ...